Mantelzorg

Een Duntep Chalet als mantelzorgwoning op uw eigen erf, waarin u mantelzorg verleent aan uw naaste die uw zorg nodig heeft. Deze mantelzorgchalet is zonder vergunning te plaatsen.

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Sinds 1 november 2014 is daar geen vergunning meer voor nodig.

 

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning of Chalet op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

 

De belangrijkste regels

  • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of ander deskundige persoon of instantie.
  • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
  • Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u buiten de bebouwde kom van een dorp of stad.  Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.

 

Chalet zorgwoning

Een mantelzorgwoning in een Duntep chalet is een goed en snel alternatief als je de woning  slechts tijdelijk in de tuin wilt hebben. Een chalet voldoet veelal aan de eisen van een mantelzorgwoning en is dan ook een ideale oplossing als u verlegen zit om een tijdelijke woonoplossing. Deze mantelzorgchalets zijn aangepaste kant-en-klare zorgwoningen die men in de achtertuin plaatst of door de vakmensen van Duntep laat plaatsen. Deze houtskeletbouwwoningen zijn snel te plaatsen en kunnen ook weer eenvoudig weggehaald worden als de mantelzorg niet meer nodig is.  De zorgwoning  is geheel  aangepast naar uw wensen en qua afmeting afgestemd op uw tuin te leveren.  Soms is een kraan nodig om het chalet over het huis te tillen.  Het voordeel van een kant en klare zorgwoning is  natuurlijk de beperkte overlast en de snelle levering bij een zorgvraag waarbij spoed een rol speelt.

Laat u voorlichten door Duntep over de mogelijkheden die zij u kunnen bieden.