Veelgestelde vragen

Wilt u een mantelzorgwoning op maat laten bouwen? Dat kan! Een mantelzorgwoning laten bouwen is geen probleem, maar voordat u dit stadium bereikt, bent u vaak wel een aantal maanden verder. Er komt namelijk het een en ander bij kijken. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking tot het bouwen van een mantelzorgwoning (op maat) voor u op een rij gezet. Wij van Duntep zijn gevestigd in Staphorst, dicht bij Zwolle, en we bouwen uw gewenste mantelzorgwoning.

 

Wanneer mag ik vergunningsvrij een mantelzorgwoning laten bouwen?

Volgens de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ is het sinds 2014 mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning op maat te laten bouwen en plaatsen. Echter gelden hier wel specifieke voorwaarden voor. De specifieke regels die hierbij horen staan in de tweede bijlage van het Besluit omgevingsrecht voor bestaande bouwwerken. Hieronder ziet u een kort overzicht voor het laten bouwen van een vergunningsvrije mobiele woning:

 • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen waarvan minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent;
 • U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte;
 • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of ander deskundige persoon of instantie;
 • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Dit kan vergunningsvrij;
 • Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u buiten de bebouwde kom van een dorp of stad? Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.
 • De mantelzorgwoning mag vergunningsvrij alleen geplaatst worden bij een bestaande woning in de tuin of op het achtererfgebied;
 • De mantelzorgwoning is vergunningsvrij maximaal 100 m2 groot.

 

Heeft u nog onduidelijkheden, vragen over het vergunningsvrij bouwen of andere bouwplannen met betrekking tot het laten bouwen van een mantelzorgwoning (op maat)? Dan staan wij voor u klaar.

Bekijk de belangrijkste regels

 

Moet ik contact opnemen met de gemeente als ik een mantelzorgwoning wil laten bouwen?

Duntep adviseert om bij concrete plannen voor het laten bouwen van een mantelzorgwoning op maat eerst eens langs te gaan bij het Wmo-loket van de gemeente. Er is soms sprake van speciale regels voor streekgebieden, maar ook voor een monument gelden andere regels. Ook dienen in sommige gevallen de buren bij het hele plan betrokken te worden. Tot slot is de ene gemeente hierin progressiever dan de andere, vandaar dat ons advies altijd is om eerst even contact op te nemen met het plaatselijk Wmo-loket. Grotere gemeenten hebben ook een online Wmo-loket. Komt u er bij dit loket niet uit, maar denkt u in aanmerking te komen om een mantelzorgwoning op maat te laten bouwen? Neem dan contact op met ons. Wij hebben nauwe connecties met gemeenten en Nederlands grootste belangenvereniging voor mantelzorgers.

Neem contact op

 

Waar moet rekening mee gehouden worden als we een mantelzorgwoning laten bouwen?

U hoort allereerst rekening te houden met de gemeente. Wanneer dit duidelijk is, gaan we concreet kijken naar de mantelzorgwoning (op maat). Bij ons krijgt u eerst een rondleiding door de fabriekshal om de eindeloze mogelijkheden te zien. Vervolgens gaat onze adviseur samen met u uw mobiele woning proberen inzichtelijk te krijgen. In onze showkamer hebben we al onze materialen staan. Zo heeft u bij elk materiaal ook een idee van wat er mogelijk is. Concreet moet u nadenken over:

 • Wat voor type mantelzorgwoning wil ik?;
 • Hoeveel kamers moeten er in de mantelzorgchalet? (1 of 2 slaapkamers, een apart toilet of een toilet bij de badkamer.);
 • Wilt u nog eigen spullen meenemen naar uw mantelzorgwoning? Geef dit aan, dan wordt dit buiten de prijsindicatie gelaten;
 • Hoe breed mogen we de mantelzorgwoning maximaal bouwen? Loop in gedachten de route van Duntep naar uw woning even voorbij. Zijn er smalle wegen die de breedte beperken qua grootte of heeft u maar een beperkte ruimte voor de woning gereserveerd? Geef dit bij ons aan.

Bekijk ook zeker eens onze modellen.

 

Wat zijn de mogelijkheden qua indeling, kleur, vorm en afmetingen?

De mogelijkheden bij ons zijn eindeloos. Duntep is specialist in het bouwen van maatwerk. Onze adviseur loopt samen met u alle stappen langs en adviseert u op basis van zijn kennis en ervaring. Geen mogelijkheid is ons te gek. U bepaalt de indeling, kleurstelling, afmeting en vorm. Wij adviseren en bouwen uw mobiele woning. Benieuwd naar wat we concreet allemaal doen? Bekijk dan de kenmerken van werkwijze van Duntep.

Kenmerken Duntep

Hoe ontvang ik een mantelzorg verklaring?

Er is geen officieel bewijs van wanneer je een mantelzorger bent. Echter kan de gemeente wel vragen om een mantelzorgverklaring als u een aanvraag voor een mantelzorgwoning (op maat) indient. Bovendien vragen organisaties erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht.

De gemeente kan een verklaring van mantelzorg vragen bij een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere aangewezen instantie/arts. Wanneer er aan u wordt gevraagd of u kunt aantonen dat u een mantelzorger bent, verzamel dan bewijs. Mantelzorg is namelijk een zéér breed begrip. Dit bewijs verzamelt u door bij de huisarts een verklaring op te vragen waarbij sprake is van een mantelzorgrelatie. Ook hebben veel gemeenten een Steunpunt Mantelzorg. Dit steunpunt is er om elke mantelzorger in de gemeente te helpen, ondersteunen en adviseren. Tot slot kunt u ook een kopie van uw Wmo, Wlz- of Zvw-indicatie maken en dit laten zien bij de desbetreffende persoon die u vroeg naar een mantelzorgverklaring.

Hoe verzamel ik dan bewijs?

Noteer welke zorgtaken u wekelijks doet voor de mantelzorgontvanger. Pak een pen en een papier en schrijf uw zorgtaken gewoon eens op. Op de koffie gaan bij de mantelzorgontvanger kan ook een van deze taken zijn. Dit voorkomt namelijk sociale isolatie en eenzaamheid onder ouderen. Verdere zorgtaken zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van financiële administratie, schoonmaken, vervoeren, koken of het doen van boodschappen.

Hoe zit het met een apart huisnummer en wat zijn de gevolgen hiervan?

Dit is best een interessante vraag. Wanneer u een mantelzorgwoning (op maat) laat bouwen, adviseren we u voor de tijd hier al een passend antwoord op te hebben. Minister Blok kreeg enige tijd geleden deze vraag ook voorgeschoteld. Het antwoord van de minister was:

”Op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen moet de gemeente aan elk verblijfsobject een adres toekennen. Indien een mantelzorgwoning zelfstandig kan worden gebruikt (met name als de benodigde voorzieningen aanwezig zijn en een eigen toegang aanwezig is) dan zal deze een eigen adres (huisnummer) moeten krijgen. In alle andere gevallen zal juist geen adres mogen worden toegekend. Op dit punt bestaat geen beleidsvrijheid voor gemeenten. Voor de toepasselijkheid van de regeling voor vergunningsvrij bouwen is het al dan niet beschikken over een eigen huisnummer overigens niet relevant.”, aldus Minister Blok.

Een nadeel van een eigen adres is dat u voor het laten bouwen van uw mantelzorgwoning (op maat) ook de gemeentelijke- en waterschapsbelasting moet betalen. Echter, een voordeel is dat de AOW niet wordt gekort. Hoe dit exact in elkaar zit, leest u hieronder. De KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) vertelt over de ervaringen die zij hebben vanuit de praktijk.

Bekijk de ervaringen uit de praktijk

 

Wat gebeurt er met de mantelzorgwoning als de zorgrelatie is komen te vervallen?

Mocht de mantelzorgrelatie te komen vervallen, adviseren we bij Duntep om de woning tweedehands te verkopen. Al onze mantelzorgwoningen worden in de basis op een onderstel met wielen gemaakt. Dit houdt in dat wanneer deze geplaatst wordt, vaak de wielen eronder vandaan gehaald wordt. Wanneer de mantelzorgrelatie is vervallen, kunnen we de mantelzorgwoning weer terug op wielen zetten. Hierdoor is de woning te allen tijde mobiel en vervoerbaar. Bovendien gaan onze chalets en mantelzorgwoningen (mits goed onderhoud) wel zo’n 30 tot 40 jaar mee. Dit kunnen we zeggen, omdat we momenteel chalets hebben staan in Nederland die al ruim 40 jaar oud zijn en nog steeds worden bewoond.

Daarnaast gaat de waarde van de chalet niet enorm omlaag. Deze fluctueert gestaag met de woningmarkt mee. Uiteraard zal er afschrijving zijn, maar een chalet is een redelijke waardevaste investering, waarvoor u na tien jaar nog steeds in relatief hoog bedrag kunt vragen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met ons zoeken. Wij zullen dan bemiddelen in de doorverkoop.

Officieel gezien dient u, wanneer de mantelzorgrelatie komt te vervallen, vaak de mantelzorgwoning onbewoonbaar te maken. Dit houdt in dat de keuken of badkamer verwijderd dient te worden, zodat er niet permanent in geleefd kan worden. Mocht u echter een mobiele woning hebben staan, waarvoor u toestemming hebt verkregen middels een omgevingsvergunning/kruimelregeling, dan dient u de woning te verwijderen. Dit omdat u dan al vaak boven de aantal m² bebouwde oppervlakte zit (ieder kavel mag een maximaal m² aan bijgebouwen hebben staan).

 

Is er sprake van subsidieverstrekking?

Normaal gesproken is er geen sprake van subsidieverstrekking voor wat betreft het laten bouwen van een mantelzorgwoning op maat. Wel zijn er gemeenten die een bepaald bedrag vergoeden onder de noemer van “woningaanpassingen ten behoeve van zelfstandig blijven wonen”. Op het gebied van subsidies, PGB, woningaanpassingen en vergoedingen kunt u meer lezen op de website van IkWoonLeefZorg, een initiatief van Rabobank en Interpolis.

Informatie over subsidies

 

Een mantelzorgwoning laten bouwen kan soms moeilijker zijn dan in de praktijk

Een mantelzorgwoning laten bouwen is vrij eenvoudig, alleen u dient wel met een aantal zaken rekening te houden. Daarnaast is er vaak ook onwetendheid bij gemeenten wat het laten bouwen van een mantelzorgwoning (op maat) niet eenvoudiger maakt. Wanneer deze aspecten niet bekend zijn, kan het soms een enorme stressvolle reis worden. Vooral wanneer gemeenten besluiten dat het niet vergunningsvrij kan. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. In het verleden hebben we in samenspraak met onze klant ook wel vergunningaanvragen gedaan. Ook is er soms in de kruimelregeling van de gemeente nog veel mogelijk.

Vraag GRATIS uw mantelzorgwoning brochure aan

Vraag onze mantelzorgwoningbrochure aan en u weet alles over het laten bouwen van mantelzorgwoning (op maat)! De brochure staat namelijk vol met informatie en inspiratie, zoals tekeningen, voorbeelden, voordelen, regelgevingen en nog veel meer.

Vraag vandaag nog een offerte aan

Bent u geïnteresseerd in het aanvragen van een mobiele woning? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of maak een afspraak. U bereikt ons door het contactformulier in te vullen, een e-mail te sturen naar info@duntep.nl of te bellen naar 0522 441372. Het is ook mogelijk om ons antwoord op de meest gestelde vragen te bekijken.

Aanvragen