Wat is een pré-mantelzorgwoning

Op deze pagina leest u wat een pré-mantelzorgwoning is. Mocht u na het lezen hiervan nog onduidelijkheden of vragen hebben, stel ze gerust. We hebben meerdere mantelzorgwoningadviseurs. Zij weten veel over de wet- en regelgeving van deze vorm van ouder worden.

 Bekijk de landelijke beleidsregels

Wat is een pré-mantelzorgwoning?

Vanuit de overheid wordt het gestimuleerd dat ouderen ouder worden in de eigen omgeving. Dit is sinds 2015  al mogelijk. Onder andere door het aanschaffen van een mantelzorgwoning. Echter, een vereiste van een mantelzorgwoning is dat er een zorgindicatie moet zijn. Deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar niet elke senior ontvangt daadwerkelijk de wettelijk vereiste mantelzorg.  En toch hebben ook deze ouderen wel de wens om zelfstandig in de eigen omgeving te blijven wonen. Speciaal hiervoor is er in 2017 een pré-mantelzorgwoningbeleid ontwikkeld. Dit is een landelijke regeling die per gemeente divers te interpreten valt.

Landelijk gezien is een pré-mantelzorgwoning een regeling voor mensen die nog geen (urgente) mantelzorg ontvangen. Wel willen deze mensen graag ouder worden in de omgeving van kinderen of familie. Door het plaatsen van een pré-mantelzorgwoning is het toch mogelijk om bij elkaar te wonen. Terwijl er geen concrete mantelzorgsituatie is. Met een pré-mantelzorgwoning is de kans  groot dat er een mantelzorgvraag in de toekomst ontstaat. Dit omdat de senioren een leeftijd hebben dat er langzamerhand beperkingen optreden. Mocht er in deze situatie dan wel een concrete mantelzorgvraag ontstaan, dan verdwijnt het voorvoegsel ‘pré’. Dan is er sprake van een vnormale mantelzorgwoning. Regelgevingen op het gebied van pré-mantelzorgwoning  verschillend per gemeente. Maar een feit is dat de overheid tegenwoordig de gemeentes oproept tot het stimuleren van mantelzorgwoningen. Hierdoor staan veel gemeenten open voor een pré-mantelzorgwoningbeleid. Ook omdat het de eenzaamheid onder ouderen reduceert, wat doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland.

Informatie over mantelzorgwoningen

Waar moet een pré-mantelzorgwoning aan voldoen?

Vanuit de overheid worden mantelzorgwoningen gestimuleerd. Hier hebben zij meerdere uitgangspunten voor. Zo verminderd het de eenzaamheid, is er meer sociale controle en kost het de overheid gewoonweg minder geld. Maar het plaatsen van een pré-mantelzorgwoning kan niet door iedereen. Zo zijn er landelijk wel een aantal eisen en regels aan verbonden, zoals:

– U dient minimaal de pensioengerechtigde leeftijd te hebben (op dit moment 67 jaar)
– Er dient een directe verwantschap te zijn tussen de eigenaren van de grond en de verzoekers
– De pré-mantelzorgwoning wordt gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing of de bestaande bebouwingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan
– De pré-mantelzorgwoning mag niet leiden  tot verslechtering van de algemene woonsituatie.

Onthoud goed dat de regels voor een pré-mantelzorgwoning verschillen per gemeente. Mocht u onduidelijkheden of strubbelingen ervaren met uw gemeente, laat het ons weten. Gezien onze ervaringen vanuit het verleden. Benieuwd naar een ervaring met een pré-mantelzorgwoning?

Klant aan het woord

 

Vraag een brochure aan

En ontvang onze speciaal ontwikkelde mantelzorgwoning borchure

Mocht u geïnteresseerd zijn, wij hebben sinds kort een speciale mantelzorgwoningbrochure.  Wanneer u op de onderstaande link klikt om een brochure aan te vragen, kunt u bij opmerkingen aangeven geïnteresseerd te zijn in een mantelzorgwoning. Dan ontvangt u vrijblijvend onze nieuwste brochure.

Mantelzorgwoning brochure aanvragen