Mantelzorgwoning laten bouwen

Wilt u een mantelzorgwoning laten bouwen?

Dat kan! Een mantelzorgwoning laten bouwen is geen probleem. Maar voordat u dit stadium bereikt, bent u vaak wel een aantal maanden verder.  Want vaak komt er nog wel het een en ander bij kijken. Hieronder staan in een overzicht de meest gestelde vragen met betrekking tot het bouwen van een mantelzorgwoning.

 

Wanneer mag ik vergunningsvrij een zorgwoning plaatsen?

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het sinds 2014 mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te laten bouwen en plaatsen. Echter gelden hier wel specifieke voorwaarden door. De specifieke regels die hier bij horen staan in de 2e bijlage van het Bor voor bestaande bouwwerken. Hieronder kort een overzicht voor het laten bouwen van een vergunningsvrije mantelzorgwoning

 • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen. Hiervan moet minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verlenen.
 • U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
 • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of ander deskundige persoon of instantie.
 • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Dit kan vergunningsvrij
 • Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u buiten de bebouwde kom van een dorp of stad. Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.
 • De mantelzorgwoning mag vergunningsvrij alleen geplaatst worden bij een bestaande woning op het achtererfgebied.
 • De mantelzorgwoning is vergunningsvrij maximaal 100 m2 groot.

 

Heeft u nog onduidelijkheden, vragen over het vergunningsvrij bouwen of andere bouwplannen met betrekking tot een mantelzorgwoning?

Bekijk de belangrijkste regels

 

Moet ik contact opnemen met de gemeente als ik een mantelzorgwoning wil laten bouwen?

Duntep adviseert om bij concrete plannen voor een mantelzorgwoning, eerst eens langs te gaan bij het Wmo-loket van de gemeente. soms is er sprake van speciale regels voor streekgebieden, maar ook voor een monument gelden andere regels. Ook dienen soms de buren bij het hele plan betrokken te worden. Tot slot is de ene gemeente progressiever hierin dan de andere, vandaar ons advies om altijd eerst even contact op te nemen bij het plaatselijk Wmo-loket. Grotere gemeenten hebben ook een online Wmo-loket.  Komt u er bij dit loket niet uit, maar denkt u in aanmerking te komen om een mantelzorgwoning te laten bouwen, neemt dan contact op met ons. Wij hebben nauwe connecties met gemeenten en Nederlands grootste belangenvereniging voor mantelzorgers.

Neem contact op

 

Waar moet rekening mee gehouden worden als we een mantelzorgwoning laten bouwen?

Allereerst de gemeente. Wanneer dit duidelijk is, dan gaan we concreet kijken naar de mantelzorgchalet. Bij ons krijgt u eerst een rondleiding door de fabriekshal om de eindeloze mogelijkheden te zien. Vervolgens gaat onze adviseur samen met u uw droomwoning proberen inzichtelijk te krijgen. In onze showkamer hebben we al onze materialen staan. Zo heeft u bij elk materiaal ook een idee van wat er mogelijk is. Concreet moet u nadenken over

 • Wat voor type mantelzorgwoning wil ik -> bekijk onze modellen
 • Hoeveel kamers moeten er in de mantelzorgchalet (1 of 2 slaapkamers, een apart toilet of een toilet bij de badkamer in…)
 • Wilt u nog eigen spullen meenemen naar uw mantelzorgwoning? Geef dit aan, dan wordt dit buiten de prijsindicatie gelaten.
 • Hoe breed mogen we de mantelzorgwoning maximaal bouwen? Loop in gedachten de route van Duntep naar uw woning even voorbij. Zijn er smalle wegen die de breedte beperken qua grootte of heeft u maar een beperkte ruimte voor de woning gereserveerd? Geef dit bij ons aan.

 

Wat zijn de mogelijkheden qua indeling, kleur, vorm en afmetingen?

Alles wat u wenst. Duntep is specialist in het bouwen van maatwerk. Onze adviseur loopt samen met u alle stappen bij langs en adviseert u op basis van zijn kennis en ervaring. Geen mogelijkheid is ons te gek. U bepaald de indeling, kleurstelling, afmeting en vorm. Wij adviseren en bouwen uw droomwoning. Benieuwd naar wat we concreet allemaal doen?

Kenmerken Duntep

Hoe ontvang ik een mantelzorg verklaring?

Er is geen officieel bewijs van wanneer je een mantelzorger bent. Echter kan de gemeente wel vragen om een mantelzorgverklaring als u een aanvraag voor een mantelzorgwoning doet. Bovendien vragen organisaties erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht.

De gemeente kan een verklaring van mantelzorg vragen bij een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere aangewezen instantie/arts. Wanneer er aan u wordt gevraagd of u kunt aantonen dat u een mantelzorger bent, verzamel dan bewijs. Mantelzorg is namelijk een zéér breed begrip. Dit bewijs verzameld u door bij de huisarts een verklaring op te vragen waarbij sprake is van een mantelzorgrelatie. Ook hebben veel gemeenten een Steunpunt Mantelzorg. Dit steunpunt is er om elke mantelzorger in de gemeente te helpen, ondersteunen en adviseren. Tot slot kunt u ook een kopie van uw Wmo, Wlz- of Zvw-indicatie maken en dit laten zien bij de desbetreffende persoon die u vroeg naar een mantelzorgverklaring.

Hoe verzamel ik dan bewijs?

Noteer welke zorgtaken u wekelijks doet voor de mantelzorgontvanger. Pak een pen en een papier en schrijf uw zorgtaken gewoon eens op. Op de koffie gaan bij de mantelzorgontvanger kan ook 1 van deze taken zijn. Dit voorkomt namelijk sociale isolatie en eenzaamheid onder ouderen. Verder zorgtaken zijn bijvoorbeeld: Financiële administratie, schoonmaken, vervoer, koken of het doen van boodschappen.

 

Hoe zit het met een apart huisnummer en wat zijn de gevolgen hiervan?

Dit is best een interessante vraag. Wanneer u een zorgwoning laat bouwen, adviseren we u voor de tijd hier al een passend antwoord op te hebben. Minister Blok kreeg enige tijd geleden deze vraag ook voorgeschoteld. Het antwoord van de minister was:

 

” Op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen moet de gemeente aan elk verblijfsobject een adres toekennen. Indien een mantelzorgwoning zelfstandig kan worden gebruikt (met name als de benodigde voorzieningen aanwezig zijn en een eigen toegang aanwezig is) dan zal deze een eigen adres (huisnummer) moeten krijgen. In alle andere gevallen zal juist geen adres mogen worden toegekend. Op dit punt bestaat geen beleidsvrijheid voor gemeenten. Voor de toepasselijkheid van de regeling voor vergunningvrij bouwen is het al dan niet beschikken over een eigen huisnummer overigens niet relevant”. Aldus Minister Blok.

 

Een nadeel van een eigen adres is dat u voor uw mantelzorgwoning ook de gemeentelijke- en waterschapsbelasting moet betalen. Echter een voordeel is dat de AOW niet wordt gekort. Hoe dit exact zit, leest u hieronder. De KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) vertelt over de ervaringen die zij hebben vanuit de praktijk

Bekijk de ervaringen uit de praktijk

 

Wat gebeurt er met de mantelzorgwoning als de zorgrelatie is komen te vervallen?

Mocht de mantelzorgrelatie te komen vervallen, adviseren we bij Duntep om de woning 2e hands te verkopen. Al onze mantelzorgwoningen worden in de basis op een onderstel met wielen gemaakt. Dit houdt in dat wanneer deze geplaatst wordt, vaak de wielen er onder vandaan gehaald wordt. Maar als de mantelzorgrelatie is vervallen, kunnen we de mantelzorgwoning weer terug op wielen zetten. Hierdoor is de woning ten allen tijde mobiel en vervoerbaar. Bovendien gaan onze chalets en mantelzorgwoningen (mits goed onderhoud) wel zo’n 30 a 40 jaar mee.  Dit kunnen we zeggen omdat we momenteel chalets hebben staan in Nederland die al ruim 40 jaar oud zijn, maar nog steeds worden bewoond.

Daarnaast gaat de waarde van de chalet niet enorm omlaag. Deze fluctueert gestaag met de woningmarkt mee. Uiteraard zal er afschrijving zijn, maar een chalet is een redelijke waardevaste investering, waarvoor u na 10 jaar nog steeds in relatief hoog bedrag kunt vragen.  Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met ons zoeken. Wij zullen dan bemiddelen in de doorverkoop.

Maar officieel gezien dient u, wanneer de mantelzorgrelatie komt te vervallen, vaak de mantelzorgwoning onbewoonbaar te maken. Dit houdt in dat de keuken of badkamer verwijderd dient te worden, zodat er niet permanent in geleefd kan worden. Mocht u echter een mantelzorgwoning hebben staan, waarvoor u toestemming hebt verkregen middels een omgevingsvergunning/kruimelregeling. Dan dient u de woning te verwijderen. Dit omdat u dan al vaak boven de aantal m2 bebouwde oppervlakte zit (ieder kavel mag een maximaal m2 aan bijgebouwen hebben staan).

 

Is er sprake van subsidieverstrekking?

Normaal gesproken is er geen sprake van subsidieverstrekking voor wat betreft het bouwen van een mantelzorgwoning. Wel zijn er gemeenten die een X bedrag vergoeden onder de noemer van ‘woningaanpassingen ten behoeve van zelfstandig blijven wonen”. Op het gebied van subsidies, PGB,  woningaanpassingen en vergoedingen kunt u meer lezen op de website van IkWoonLeefZorg. Een initiatief van Rabobank en Interpolis

Informatie over subsidies

 

Een mantelzorgwoning laten bouwen kan soms moeilijker zijn dan het daadwerkelijk is.

Een mantelzorgwoning laten bouwen is vrij eenvoudig, alleen u dient wel met een aantal dingen rekening te houden. Daarnaast is er vaak ook onwetendheid bij gemeenten wat het laten bouwen van een mantelzorgwoning niet eenvoudiger maakt. Wanneer deze aspecten niet bekend zijn, kan het soms een enorme stressvolle reis worden. Vooral wanneer gemeenten besluiten dat het niet vergunningsvrij kan. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. In het verleden hebben we in samenspraak met onze klant ook wel vergunningaanvragen gedaan. Ook is er soms in de kruimelregeling van de gemeente nog veel mogelijk.

Vraag GRATIS uw mantelzorgwoning brochure aan

Vraag onze mantelzorgwoningbrochure aan en u weet alles van een mantelzorgwoning! Want de brochure staat vol met informatie en inspiratie, zoals tekeningen, voorbeelden, voordelen, regelgevingen en noem maar op.

Aanvragen