Overheid stimuleert zelfstandig blijven wonen

Kabinetsontwikkeling positief voor ouderen

In 2019 heeft het kabinet bepaald dat het de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Ze stimuleren zelfstandig blijven wonen. De afgelopen jaren kwamen nieuwe initiatieven van bewoners en ondernemers, vaak moeilijk van de grond. Dit onder andere omdat de financiering en betalingsvoorwaarden vaak een hoge drempel is. Het is lastig dit rond te krijgen.

Stimuleringsregeling

Om dit alles meer te stimuleren is er sinds 2019 een stimuleringsregeling getroffen. Hiermee steunt de overheid ondernemers en bewoners door middel van leningen of garantiestellingen. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is is 164 miljoen euro op jaarbasis. Met deze borgstelling van 164 miljoen euro per jaar wil het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport lokale ondernemers en bewoners helpen de financiering van projecten rond te krijgen. Minister de Jonge maakt zich hiervoor hardt omdat ze signaleert dat het huidige beleid teveel onduidelijkheid schept.

Langer zelfstandig wonen

De komende 10 jaar neemt het aantal 75 plussers toe tot 2.1 miljoen. Momenteel zijn er 1,3 miljoen 75 plussers. Dit in combinatie met een stijgende levensverwachting resulteert in toenemend aantal vitale ouderen. Een gevolg van het langer vitaal zijn, is dat men langer thuis willen blijven wonen. Daarom stimuleert de overheid dit enorm de afgelopen jaren. Zo is het vanaf eind 2014 mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning neer te zetten . Dit alles om zelfstandig blijven wonen te stimuleren

Lees meer over zelfstandig blijven wonen

Ook draait de overheid momenteel een programma. Dit is het programma Langer Thuis. Ook draaien er programma’s als  Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis. Deze programma’s zijn onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg. Hierbij zijn ruim 200 partijen aangesloten. Dit allemaal met het doel om de zorg voor onze ouderen te verbeteren

Eenzaamheid en sociale isolatie

In deze Pact voor de ouderenzorg gaat men ook de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid en het thuis wonen beter mogelijk te maken. Wat veel mensen niet beseffen is; dat eenzaamheid doodsoorzaak nummer 1 is. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het twee keer dodelijker is dan alcohol. Eenzaamheid gaat vaak gepaard met sociale isolatie.

 

 

Vraag GRATIS uw mantelzorgwoning brochure aan

Vraag onze mantelzorgwoningbrochure aan en u weet alles van een mantelzorgwoning! Want de brochure staat vol met informatie en inspiratie, zoals tekeningen, voorbeelden, voordelen, regelgevingen en noem maar op.

Aanvragen